Ukládka
a zpracování materiálu

OSBET BIO – Kompostárny Lety je zařízením pro příjem biologicky rozložitelného odpadu a zařízení ke sběru a využití zeminy a stavebních odpadů. Všechny odpady, které přijmeme musí být čisté, bez příměsí a znečištění s jasným původem. 

Ukládka a zpracování stavebního odpadu

170107Stavební suť – směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170504Výkopek – zemina a kamení

Biologicky rozložitelné odpady

020103Odpad rostlinných pletiv
020107Odpady z lesnictví
150103Dřevěné obaly
170201Dřevo
200201Biologicky rozložitelný odpad
200302Odpad z tržišť (ovoce, zelenina)

Co patří do bioodpadu?

Ano

 • POSEKANÁ TRÁVA
 • SPADANÉ OVOCE
 • ŘEZANKA A VĚTVE Z OŘEZU KEŘŮ A STROMŮ (větve o průměru max. 20cm)
 • ZEMINA Z KVĚTIN BEZ KVĚTINÁČŮ
 • POKOJOVÉ ROSTLINY
 • LISTÍ (BEZ SMETKŮ Z ULICE)
 • ODPADY Z OVOCE A ZELENINY (SLUPKY Z BRAMBOR, MRKVE, OKUSKY JABLEK, APOD.)

Ne

 • Plasty
 • Sklo
 • Kovy
 • Odpady vodovodních zařízení – kaly
 • Komunální odpad

Upozornění

 • Všechny odpady, které přijmeme musí být čisté, bez příměsí a znečištění, jinak dochází k navýšení ceny za 1 tunu až o 200 %!
 • Přijímáme pouze odpad s dokladem o původu kvality odpadu.