Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://osbetbio.cz. Správcem osobních údajů je OSBET BIO, s.r.o., IČ: 27160190, DIČ: CZ27160190, se sídlem Prostřední 314, 252 29 Lety.

Proč s Vašimi údaji pracujeme

Pracujeme s Vašimi osobními údaji za účelem jednání o uzavření smlouvy a, je-li smlouva uzavřena, za účelem plnění smlouvy, plnění právních povinností (například účetnictví) a uskutečnění našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje můžeme v tomto případě rovněž zpracovávat za účelem nabízení našich produktů a služeb.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

V případě, že dojde k uzavření smlouvy, pracujeme s Vašimi údaji po dobu trvání smlouvy a po dobu nezbytnou pro realizaci všech nároků z takové smlouvy, zpravidla po dobu tří let po jejím ukončení.

Jaké Vaše údaje zpracováváme

​Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.

Jak Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme manuálně i automaticky, zejména v evidenci smluv a databázových záznamech.

S kým sdílíme Vaše údaje

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

Cookies

Náš web nepoužívá soubory cookies.

Jaká máte práva

Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem kompostarna@osbetbio.cz.